BRILLANT DESIGN

REHAUKombinuje vysokú tepelnú izoláciu s rôznorodosťou dizajnu. V stavebnej hĺbke 70 mm s 5 tepelnoizolačnými komorami alebo v 80 mm stavebnej hĺbke so 6 komorami. Náročná optika sa dosahuje zaoblenými alebo skosenými dizajnovými krídlami a osadzovacími rámami.

Vlastnosti:

Stavebná hĺbka: 70 mm (voliteľne: 80 mm)
Počet komôr: 5 komôr (6 komôr)
Tepelná izolácia: Uf = 1,3 W/m²K (štandardné armovanie) s termicky deleným armovaním: Uf = 1,2 W/m²K
Zvuková izolácia: Do triedy ochrany 5 (VDI 2719)
Ochrana proti vlámaniu: Do triedy ochrany 3 (DIN V ENV 1627)

Dizajn

Okrúhle dizajnové krídla a zaokrú
hlený vonkajší okenný rám 80 mm. Rozsiahle možnosti výzdoby pomocou farebných dekoračných fólií ako aj lakovaním alebo hliníkovou predsadenou stenou. Svetlo sivé tesnenie zdôrazňuje biely profil. Elegantný vzhľad vytvárajú 20° diagonál.

 

Možnosti použitia:

Nízkoenergertické domy a renovované staré stavby. Výstavba bytov vyššieho štandardu. Montáž okien a balkónových dverí. Okná s protihlukovou ochranou pre extrémne požiadavky až do triedy ochrany 5.

Výhody:

Mnohostranné možnosti zostavenia pomocou širokej palety špeciálnych profilov. Lesklé, ľahko čistiteľné povrchy. Šikmé drážky v okennom ráme pre lepší odtok vody a ľahkosť čistenia. Optimálne statické vlastnosti armovaním s vysokou stavebnou hĺbkou. Rovnaké armovanie v okennom ráme a krídla pre nízke teleso ložiska. Voliteľné extrudované tesnenia pre racionálnu výrobu. Priateľské k životnému prostrediu, pretože sú recyklovateľné.