MB – 45

Je moderný hliníkový systém pre stavebné prvky, ktoré si nevyžadujú tepelnú izoláciu, ako napr. priečky, okná, dvere a ostatné priestorové konštrukcie.

Využitie:

 • konštrukcie bez prerušeného tepelného mostu
 • základ pre špeciálne riešenia:
 • dymotesné prepážky MB-45D
 • kyvné a posuvné dvere
 • dvere z vrubovou drážkou MB-45S

Konštrukcia:

 • profily s konštrukčnou hĺbkou 45mm
 • konštrukcia prispôsobená európskym štandardom kovania
 • automatická tesniaca lišta MB-45D

Vlastnosti:

Zasklievanie

 • hrúbka výplne v rozmedzí 2 – 28mm pre dvere a fixné okná 2 – 35mm pre otváravé okná

Dymotesnosť

 • MB-45D – dymotesnosť triedy S30 pre dvere a SBO pre pevné prepážky

Funkčnosť:

 • fixné zasklenia, sklopné, otváravé a otváravo sklopné okná
 • dvere jedno a dvojkrídlové, otváravé von alebo dnu, kyvné, posuvné ručne alebo automaticky
 • možnosť ohýbania profilov a vytvárania oblúkových konštrukcií