MB-70 HI

Hliníkové okná a dvere systému MB-70 HI ponúka najvyšší štandard pre výrobu stavebných výplní s požiadavkami na vysokú tepelnú izoláciu. Dosahuje vynikajúcich hodnôt – súčiniteľ prestupu tepla Uf = 1,11 – 2,3 W / (m2 * K) v závislosti na použitých profiloch a príslušenstvo.

Využitie:

 • v individuálnej zástavbe
 • v hliníkových fasádach
 • v prípade použitia ako výplne stĺpovo-priečkovej steny je najvhodnejšie spojenie s fasádnym systémom so zvýšenou tepelnou izoláciou MB -SR50HI.

Konštrukcia:

 • trojkomorové profily s pevnou konštrukciou
 • izolačný tepelný mostík typu „omega” so šírkou 34 mm (okná), alebo 24 mm (dvere), špeciálneho tvar
 • špeciálne vložky v centrálnej komore profilov, a taktiež medzi sklom a profilmi krídiel ,alebo rámu, ktoré zvyšujú tepelnú izoláciu
 • tzv. „dvojzložkové” tesnenie s EPDM – pružné a dokonale izolujúce, profily prispôsobené k montáži kovania zhodného so štandardom EURO.

Vlastnosti:

Zasklievanie

 • hrúbka výplne v rozsahu 24 – 60 mm pre okná a 15 – 51 mm pre dvere

Tesnosť a izolačné vlastnosti

 • vysoká tepelná izolačná schopnosť: súčiniteľ prestupu tepla profilmi Uf od 1,11 W/m2K (okná) do 2,3 W/m2K (dvere)
 • tesnosť a iné technické parametre konštrukcie obdobné, ako v základnom systéme MB-70

Funkčnosť:

 • fixné okná , alebo otváravé dovnútra: otváravé, sklopno-otváravé, sklopno-posuvné, možnosť ohýbania profilov a výroby oblúkových okien, okná s tzv. „skrytým krídlom” (systém MB-70US HI)
 • dvere jedno- alebo dvojkrídlové, otváravé von i dnu,
 • možnosť výroby dvojfarebných konštrukcií: profily môžu mať inú farbu z vonkajšej a inú z vnútornej strany, použitie ako individuálne výrobky , alebo možnosť osadenia vo fasáde MB-SR50 HI.