MB-86 SI, ST a AERO

Nová séria okien a dverí MB-86 je odpoveďou na stále rastúce požiadavky trhu na zvyšovaní energetických úspor. Systém ponúka 3 varianty prevedenia v závislosti na požadované tepelné izolácie – ST, SI a AERO. MB-86 je prvou radou hliníkových okien a dverí, kde je použitý aerogel – materiál s vynikajúcimi tepelnými parametrami (používané napr. v kozmonautike ). Výhodou systému MB-86 je vysoká pevnosť profilov, ktorá umožňuje výrobu prvkov o veľkých rozmeroch a hmotnosti (krídlo okna až 200 kg!).

Charakteristické znaky:

  • široké termické mostíky s novým tvarom dovoľujú použitia dodatočných prepážok
  • 2-složkové centrálne tesnenie dokonalo tesní a tepelne izoluje priestor medzi krídlom a rámom
  • veľký výber profilov zaručuje estetický vzhľad a pevnosť konštrukcie
  • zasklievacie lišty s dodatočným utesnením, dostupné v dvoch variantách Standard a Prestige
  • tvar profilov je vhodný pre použitie rôznych typov obvodových kovaní vrátane skrytých pántov
  • široký rozsah zasklievania dovoľuje použitie všetkých bežne používaných skiel (vrátane trojskiel, akustických a bezpečnostných)
  • odvodnenie profilov je dostupné v dvoch variantách – klasické a skryté

Technické parametre systému:

Priepustnosť vzduchu: trieda 4, PN-EN 12207:2001
Vodotesnosť: trieda E 1500, PN-EN 12208:2001
Koeficient prestupu tepla (Uf):

  • verzia MB-86 ST: od 1,3 W/m2K
  • verzia MB-86 SI: od 0,9 W/m2K
  • verzia MB-86 AERO: od 0,5 W/m2K

Odolnosť zaťaženia vetrom: trieda C5, PN-EN 12211:2001, PN-EN 12210:2001