MB-SR50

Určený na vykonávanie ľahkých stien, veľkých sklenených plôch a priestorových štruktúr, ako napr.: rotúnd, zimných záhrad, veránd, prístreškov a pod.

Využitie:

 • ľahký obvodový plášť, výplňové steny, veľké
 • presklené plochy, priestorové štruktúry
 • rotundy, svetlíky zimné záhrady

Vlastnosti:

Zasklievanie

 • hrúbka výplne v rozmedzí 4 – 48 mm

Tepelná a zvuková izolácia

 • nepretržité prerušenie tepelného mosta
 • z materiálu HPVC zaisťuje optimálnu tepelnú a zvukovú izoláciu
 • materiálová skupina HMG 2.1 a 1.G podľa DIN 4108
 • požiarna odolnosť pre medzipodlažné pásy do EL 60
 • vysoká odolnosť proti prieniku vody a vetra

Funkčnosť

 • rôzne varianty členenia fasády tzv. zvislá a vodorovná línia alebo systém pološtrukturálneho zasklenia
 • veľký výber otváravých prvkov vo fasáde: okná, dvere, okná výklopné von a taktiež strešné okná
 • možnosť ohýbania profilov a vytvárania oblúkových konštrukcií
 • bezpečnostné konštrukcie odolné proti vlámaniu v triedach WK 2 a WK 3