Model PSZK

Poštové schránky zvislé s klapkou na čelnej strane. Model na výkrese má označenie PSZK. Z tohoto modelu vyrábame v kuse od jedného radu do štyroch a pod sebou najviac tri kusy schránok.

PSZK-poštové schránky zvislé s klapkou na čelnej strane. Vhod aj výber z jednej strany. Model na výkrese má označenie PSZK. Z tohoto modelu vyrábame v kuse od jedného radu do štyroch a pod sebou najviac tri kusy schránok.

Model PSZK:

  • bez príruby
  • s prírubou

Použitie: Tento model je vhodný do spoločných priestorov interiéru uchytený na stenu.